Teenused

Parent Accounting pakub raamatupidamisteenust ja maksukonsultatsioone:

 1. Raamatupidamiskohuslase algbilansi, sisekorraeeskirjade ja kontoplaani koostamine
 2. Raamatupidamise korraldamine vastavalt eesti raamatupidamise seaduses nimetatud raamatupidamistavale;
 3. Algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõikide majandustehingute registreerimine raamatupidamisregistrites;
 4. Kuluaruannete koostamine;
 5. Maksudeklaratsioonide koostamine vastavalt kliendi poolt esitatud andmetele ja nende tähtaegne esitamine Eesti Maksu- ja Tolliametile, vajadusel suhtlemine maksuhalduriga;
 6. Statistika aruannete koostamine ja esitamine;
 7. Palgaarvestus ja vajadusel palgamaksete tegemine;
 8. Aruandvate isikute aruannete koostamine;
 9. Vajadusel muude raamatupidamisaruannete koostamine (näiteks proovibilanss ja erinevad analüüsid);
 10. Majandusaasta aruande koostamine (sh auditeeritud majandusaasta aruande koostamine ning majandusaasta aruande koostamine võõrkeeles);
 11. Raamatupidamise dokumentide säilitamine seaduses ettenähtud korras;
 12. Muud raamatupidamise ja maksundusalased konsultatsioonid ettevõtluses üleskerkinud küsimustes.